• barebowwedstrijd
  • barebow
  • barebowdoelen
  • outdoor wedstrijd
  • outdoor doelen
  • recurve bogen
  • indoor wedstrijd
  • binnenbaan
  • jeugdfita
  • jeugdfita
  • jeugdfita
Previous Next
Tip #30 Gebruik nooit te korte pijlen, het voert naar fouten in de schiethouding en ze kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Contributie

De contributies worden jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende contributiebedragen:
Tot en met 17 jaar: € 130,00 per jaar inclusief bondsgeld.
Vanaf 18 jaar: € 193,00 per jaar inclusief bondsgeld.
Niet schietende leden: € 25,00 per jaar.