• barebowwedstrijd
  • barebow
  • barebowdoelen
  • outdoor wedstrijd
  • outdoor doelen
  • recurve bogen
  • indoor wedstrijd
  • binnenbaan
  • jeugdfita
  • jeugdfita
  • jeugdfita
Previous Next
Tip #15 Het is van groot belang dat de vingerzetting op de pees goed uitgevoerd wordt en constant is.

Contributie

De contributies worden jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld en is verschuldigd voor een heel kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende contributiebedragen:
Tot en met 17 jaar: € 130,00 per jaar inclusief bondsgeld.
Vanaf 18 jaar: € 193,00 per jaar inclusief bondsgeld.
Niet schietende leden: € 25,00 per jaar.